Kilpailumääräykset 2024

Kilpailumääräykset pdf-tiedostona ›

Päivitetty 20.5.2024

1. Yleistä

Seuran kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia golfin sääntöjä, teoksen ”Official Guide to the Rules of Golf” sisältämiä sääntöjen soveltamisohjeita, kentän paikallissääntöjä sekä kilpailumääräyksiä.

Kilpailumääräykset koostuvat näistä yleisistä kilpailumääräyksistä, jotka ovat soveltuvin osin voimassa kaikissa seuran kilpailuissa sekä kilpailukohtaisista tarkemmista määräyksistä, jotka kerrotaan kilpailukutsussa ja/tai kisapäivän infossa.

2. Osallistumisoikeus

Seuran kilpailuihin saavat osallistua kaikki pelaajat, jotka täyttävät kilpailukutsussa mainitut ehdot. Seuran jäsenyyttä vaadittaessa pelaajan on oltava Pirkanmaan Golf ry:n jäsen ja kyseisen kauden jäsenmaksu on oltava maksettu.

3. Ilmoittautuminen kilpailuihin

Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukutsun ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä caddiemasterille tai omatoimisesti NexGolf-ohjelmassa.
Mikäli kilpailun maksimiosallistujamäärä täyttyy, pelaaja voi ilmoittautua varasijalle mahdollisia peruutuksia varten. Varasijalle ilmoittaudutaan caddiemasterille.

Ilmoittautumisen määräajan jälkeen jälki-ilmoittautuminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. Mikäli kilpailuun kuitenkin mahtuu ja/tai lähtöaikoja ei ole vielä tehty, voidaan myös jälki-ilmoittautuneita ottaa tapauskohtaisesti mukaan. Päätöksen tekee kilpailun johtaja.

4. Tasoitus

Pelaajan tulee huolehtia siitä, että kilpailun tuloslaskennassa käytetty tasoitus on oikein. Mikäli pelaaja huomaa, että hänen tasoituksensa lähtölistassa tai tuloskorttitarrassa on jostain syystä väärä, hänen on ilmoitettava asiasta kilpailun johtajalle tai caddiemasterille jotta tasoitus saadaan korjattua tuloslaskentaan.

Ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu, kaikissa seuran kilpailuissa korkein annettava pelitasoitus (slope) 18 reiälle on 36.

Kisassa, jossa pelataan yhdistelmäkenttä (iso kenttä + Par 3-kenttä), pelaajan tasoitus muodostetaan yhdistelmäkentälle tehtyjen omien slope-arvojen mukaan. Tällöin kisakierros ei ole tasoituskelpoinen, vaikka muuten pelattaisiinkin tasoituskelpoista pelimuotoa.

NexGolf-järjestelmä laskee automaattisesti erikois- ja joukkuekisojen tasoituskertoimet (esim. 20 % tai 50 %).

5. Peruutukset ja poisjäännit

Esteen sattuessa pelaajan on peruutettava osallistumisensa kilpailuun ilmoittamalla siitä joko caddiemasterille tai kilpailun johtajalle hyvissä ajoin (mielellään edeltävänä päivänä), kuitenkin vähintään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua. Jos pelaaja jättää saapumatta kilpailuun ilmoittamatta, häneltä voidaan periä kilpailumaksu jälkikäteen.

6. Kilpailumaksu

Kilpailumaksun suuruus kerrotaan kilpailukutsussa ja se on maksettava caddiemasterille ennen kilpailun alkua. Kilpailumaksu on maksettava kokonaisuudessaan myös, vaikkei pelaaja aio hyödyntää kisan yhteydessä mahdollisesti olevaa tarjoilua.

7. Lähtöajat

Kilpailujen lähtöajat julkistetaan NexGolfin kilpailumoduulissa viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä sekä lähetetään sähköpostilla kilpailuun osallistuville. Jokainen pelaaja on itse vastuussa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla NexGolf-ohjelmassa. Kilpailumoduuli löytyy seuran nettisivuilta sekä NexGolf-ohjelman kautta.

8. Kilpailun toimihenkilöt

Jokaiselle seuran kilpailulle on nimetty kilpailun johtaja, joka toimii myös kilpailun tuomarina. Kilpailuun voidaan nimetä myös kaksi vastuuhenkilöä, jolloin he jakavat kilpailun johtajan tehtävän. Kilpailuun voidaan myös asettaa muita tuomareita.

Esteen sattuessa kilpailun johtaja nimittää itselleen sijaisen. Kilpailutoimikunnan (kts. golfin sääntöjen määritelmä toimikunta, Säännöt 1 ja 20 sekä Toimikunnan ohjeet) muodostaa kilpailun johtaja(t) tai hänen estyessä kilpailun johtajan sijainen, kilpailuun mahdollisesti asetetut muut tuomarit sekä paikalla olevat seuran kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäsenet.

Kilpailutoimikunta ratkaisee esiin tulevat sääntökysymykset, tilanteet sekä erimielisyydet golfin sääntöjä soveltaen. Kilpailutoimikunnan päätös on lopullinen. Myös tuomarina toimivan kilpailun johtajan tai muun tuomarin ratkaisu yksittäisestä sääntötilanteesta on Säännön 20.2 mukaisesti lopullinen. Mikäli kilpailutoimikunta on estynyt, lopullisen päätöksen tekee kilpailun johtaja tai hänen sijaisensa.

Kilpailun johtaja(t) sekä muut kilpailutoimikunnan jäsenet lukuun ottamatta erikseen asetettuja tuomareita saavat osallistua itse kyseiseen kilpailuun, mutta heidän on jäävättävä itsensä päätöksenteosta, mikäli kyseessä on heitä itseään pelaajana koskeva tilanne.

Kilpailun johtaja voi antaa pelaajalle luvan käyttää golfautoa terveydellisestä syystä. Johtuen golfautojen rajallisuudesta, pyyntö golfauton käyttöön tulee tehdä hyvissä ajoin. Golfautoa tarvitsevia laitetaan tarvittaessa samaan lähtöön, jotta he voivat parina käyttää samaa autoa.

9. Pelin keskeyttäminen kilpailussa; ukonilma

Mikäli kilpailun johtaja keskeyttää pelin esimerkiksi ukonilman vuoksi, pelaaminen pitää lopettaa välittömästi.

Pelin keskeyttäminen ilmoitetaan pitkällä sireenin äänellä sekä mahdollisuuksien mukaan suullisesti.

Ellei kilpailun johtaja tai muu kilpailutoimikunnan jäsen toisin ohjeista, pelaaminen lopetetaan aina välittömästi kilpailutoimikunnan keskeyttäessä pelin (kts. Sääntö 5.7b). Keskeytetyn pelin uudelleen käynnistämisen menettelystä kts. Sääntö 5.7c.

10. Kilpailun keskeyttäminen; käyttäytyminen; kilpailukiellot

Pelaaja ei saa keskeyttää kilpailua ilman perusteltua syytä. Huono sää tai huono peli eivät ole perusteltuja syitä. Mikäli pelaaja keskeyttää kilpailun, hänen on kerrottava asiasta kilpailun johtajalle tai caddiemasterille. Tuloskortin palauttamatta jättäminen rinnastetaan kilpailun keskeyttämiseen. Kilpailun keskeyttäminen ilman perusteltua syytä ei ole hyvän golfetiketin mukaista.

Jos pelaaja syyllistyy vakavaan käyttäytymisrikkeeseen kilpailun aikana, kyseisen kilpailun kilpailutoimikunta voi Säännön 1.2a mukaisesti hylätä pelaajan. Hylkäämisen sijasta kilpailutoimikunta voi langettaa käyttäytymisrikkeestä myös yhden (1) tai kahden (2) lyönnin rangaistuksen tapahtumaa arvioituaan ja asianomaisia kuultuaan. Reikäpelissä käyttäytymisrikkeestä voidaan langettaa yhden (1) lyönnin rangaistus, reiän menetys tai hylätä pelaaja.

Seuran kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta voi langettaa pelaajalle 1-3 seuran kilpailun mittaisen kilpailukiellon, mikäli pelaaja syyllistyy kilpailun aikana erittäin vakavaan käyttäytymisrikkeeseen tai rikkoo yleisiä kilpailumääräyksiä. Yli 3 kilpailun mittaisesta ja maksimissaan koko kauden mittaisesta kilpailukiellosta päättää seuran hallitus. Ennen päätöstä kilpailukiellosta asianomaista kuullaan. Lisätietoa seuran kurinpidollisista käytänteistä antaa seuran kapteeni.

11. Hidas peli

Pelaajien on pyrittävä ripeään etenemiseen golfkentällä. Kilpailun johtaja tai muu tuomari voi ottaa ryhmän aikatarkkailuun, mikäli ryhmä jää selkeästi jälkeen edellä pelaavasta ryhmästä. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle.

Mikäli pelaaja ryhmän ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun hän on pallonsa luona ja on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

Lyöntipeli Reikäpeli
1. rikkomus: Varoitus Varoitus
2. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti Reiän menetys
3. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä Reiän menetys
4. rikkomus: Tuloksen hylkääminen Tuloksen hylkääminen

Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun kilpailun johtajan tai tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta taikka kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

12. Ratkaisut tasatilanteissa

Ellei kilpailukutsussa muuta mainita, tasoituksellisessa (hcp) kilpailussa tai sarjassa tasatulokset ratkaisee pienempi pelitasoitus (slope) ja pelitasoituksen ollessa sama, matemaattinen ratkaisu. Tasoituksettomassa (scr) kilpailussa tai sarjassa tasatulokset ratkaisee suoraan matemaattinen ratkaisu.

Matemaattisessa ratkaisussa otetaan huomioon ensin viimeisen 9 reiän tulos, niiden ollessa sama viimeisen 6 reiän tulos, sitten viimeisen kolmen reiän tulos, viimeisen reiän tulos ja lopulta arpa. NexGolfin tulosjärjestelmä laskee tasatulokset automaattisesti kilpailuasetusten mukaisesti.

Seuran Mestaruuskilpailuissa eri sarjoissa käytetään matemaattisessa ratkaisussa ensin viimeisen 18 reiän tulosta. Poikkeuksena Seuran Mestaruus, josta käydään sudden death-uusinta kilpailutoimikunnan osoittamilla väylillä.

13. Kilpailun tulokset ja palkintojenjako

Kilpailukierroksen jälkeen allekirjoitetut tuloskortit palautetaan caddiemasterille, ellei muuta ole ohjeistettu. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja on jättänyt sen caddiemasterille sekä poistunut caddiemasterin pöydän välittömästä läheisyydestä. Tämän jälkeen tuloskorttiin ei saa enää tehdä muutoksia, ellei kilpailutoimikunta anna siihen lupaa (kts. Sääntö 3.3b).

Kilpailun johtaja vastaa tulosten julkaisemisesta sekä palkintojenjaosta. Kilpailuiden tulokset löytyvät myöhemmin NexGolfin kilpailumoduulista sekä paperiversiona klubitalolta. Palkintojenjaosta estyneiden palkinnot ovat lunastettavissa caddiemasterilta kahden viikon ajan kilpailun päättymisestä. Arvontapalkintoja voivat pääsääntöisesti vastaanottaa ainoastaan paikallaolevat.

Kilpailu on päättynyt, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia (kts. Sääntö 20.2e).

 

Pirkanmaan Golf ry.
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta

Ajanvaraus

tee logo


Aukioloajat

Toimisto:

Ma-Pe 8-21
La 8-19
Su 8-21
 

Kentät:

Avattu.
 

Range:

Ma-Pe 8-21
La 8-19
Su 8-21
 


  

Pirkanmaan Golf ry.

 

Liity jäseneksi ›

Tykkää Facebookissa ›

Seuran yhteystiedot

Lue Citygolfia Messukylässä-lehti

lehti kansi 2023

Anna palautetta seuratoiminnasta › 


Anna hyvän kiertää!

Käytettyjen golfvälineiden välityspalvelu Messukylässä

601ecaa2f742ffb77feaafcab1db6897 300.87121212121x169

 

Instagram